Územní plán Třebeň

logo

Výkonová fáze: Návrh ke společnému projednání, Návrh k veřejnému projednání (2013- 2014)

Autor: HaskoningDHV spol. s r.o.

Autorský tým: Mgr. Ing. arch. Monika Boháčová, Ing. arch. Irena Mádlová, Bc. Petr Janoušek, RNDr. Milan Svoboda, Ing. Václav Jetel, PhD.

Návrh ke společnému projednání, vedení společného projednání, průzkumy, úprava návrhu k veřejnému projednání obce Třebeň, ORP Cheb, Karlovarský kraj. Pracovala jsem zejména na urbanistické koncepci územního plánu, včetně zpracování textové části s promítnutím do grafické části územního plánu. V současnosti je již územní plán vydaný.

../projects/6/treben/koordi.jpg
../projects/6/treben/sir.vzt.jpg