Jsem mladá architektka v současnosti na mateřské dovolené. V mém portfoliu prací najdete spektrum různorodých projektů, na kterých jsem většinou spolupracovala s mými kolegy odborníky, přáteli, které podle druhu projektu a jeho rozsahu vždy ráda přizvu ke spolupráci.

Nejen díky této mezioborové spolupráci mám možnost pracovat na interiérech i s atypickým nábytkem na míru, projektech rodinných domů včetně zahrad a jejich interiérů, až po velké urbanistické studie nyní zejména z oblasti panelových sídlišť či úprav veřejného prostoru v Praze.

V neposlední řadě je za mnou několik již vydaných územních plánů, které budou vždy potřeba pro úspěšný rozvoj každé obce.

CV