Územní plán Světec

logo

Výkonová fáze: Průzkumy a rozbory (2014)

Autor: HaskoningDHV spol. s r.o.

Autorský tým: Ing. arch. Veronika Šindlerová, PhD., Ing. arch. Irena Mádlová, Jakub Vik, RNDr. Milan Svoboda, Ing. Václav Jetel, PhD.

Průzkumy a rozbory obce Světec v ORP Bílina, Ústecký kraj. Prvotní seznámení se s územím, včetně podrobných průzkumů v obci v blízkosti Tepelné elektrárny Ledvice, lomu Bílina, na místě výsypek z již zmiňovaného dolu. V současnosti je územní plán již vydaný.

../projects/6/svetec/2.jpg
../projects/6/svetec/koordin.jpg